Odbiór Odpadów Przemysłowych Dąbrowa Górnicza

Firma świadczy usługi w zakresie wywozu odpadów za pomocą wyspecjalizowanego taboru i sprzętu. Odpady odbieramy od Klienta specjalistycznymi kontenerami typu mulda, ułatwiającymi ich załadunek  lub innymi kontenerami otwartymi o zróżnicowanej pojemności (5-10m3), oferowanymi w zależności od charakteru i ilości nagromadzonego odpadu.

Oferujemy odbiór odpadów przemysłowych i budowlanych, w tym:

 • Gruz ceglany, gruz  betonowy, gruz ceramiczny
 • Zmieszane odpady remontowo-budowlane
 • Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • Gleba, ziemia w tym kamienie
 • Odpadowa papa
 • Wełna mineralna
 • Szlamy, żużle, żwiry, pyły
 • Odpady poprodukcyjne
 • Produkty nie nadające się do spożycia
 • Inne odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami

 

Odbiór odpadów oferujemy na terenie miast:
 
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Mysłowice, Katowice, Jaworzno, Łazy, Chorzów, Tychy, Bytom, Zawiercie, Siewierz, Chudów, Gierałtowice, Pszyszowice, Ruda Śląska, Zabrze, Ornontowice, Knurów, Mikołów, Gliwice, Łaziska Górne, Orzesze.

Oferujemy odbiór odpadów niebezpiecznych:

 • Podkłady kolejowe
 • Oleje przepracowane
 • Baterie i akumulatory
 • Czyściwa, filtry olejowe
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • Farby i rozpuszczalniki i odpady ropopochodne
 • Asfalt i odpady zawierające smołę
 • Materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest
 • Gruz zawierający substancje niebezpieczne
 • Gleba, ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne
 • Inne odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami

Oferujemy odbiór surowców wtórnych:

 • Opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania z drewna
 • Opakowania z metali
Projekt i realizacja: ResearchIT